Over Sweet Old Day

De dienstverlening van Sweet Old Day kan worden onderverdeeld in 4 pijlers, namelijk: pensioenadvies, financiële planning, hypotheekadvies en vermogensadvies. Hieronder vindt u een beknopte uitleg van deze pijlers, maar klikt u gerust verder als u meer informatie wilt lezen.

Pensioen

Aan pensioen denken we vaak pas als we zover zijn. Dat kan prima uitpakken, maar in veel gevallen blijkt dat de “oudedagvoorziening” minder is dan verwacht. Op tijd maatregelen nemen om niet verplicht tot de AOW gerechtigde leeftijd te moeten werken is dan de kunst. Kijk gerust wat de verschillende mogelijkheden zijn en waarmee we u kunnen helpen.

Financiële planning

Een financiële planning is het opstellen van een plan waarbij alle juridische en fiscale wetgeving wordt getoetst op de persoonlijke situatie. Persoonlijke wensen en doelen zijn het uitgangspunt. Het verschaft een helder inzicht over de haalbaarheid van de doelen. Dat kan vanuit een privé invalshoek maar in het kader van goed werkgeverschap ook vanuit de werkgever.

Hypotheek

Een hypotheekadvies is niet zomaar een simpel rekensommetje. Het is helpen om een weloverwogen en vooral financieel haalbare beslissing te nemen die past bij uw omstandigheden, zowel nu als in de overzienbare toekomst. Lees verder om een beeld te krijgen van de huidige hypotheekontwikkelingen en om een indruk de krijgen wat wij onder hypotheekadvies verstaan.

Vermogensadvies

Vermogensadvies is gericht op het opbouwen, in stand houden en monitoren van uw bezit (vermogen). U moet daarbij denken aan het traditionele sparen of beleggen, kopen of verhuren van een woning, schenken of meer alternatieve vormen zoals familiefinancieringen en crowdfinancing. Lees gerust verder over de mogelijkheden bij Sweet Old Day.